ENG

196/4 (80.3 Ovs)

VS

AUS

Day 1: Stumps

Summary
Today Yesterday 21 Nov 20 Nov 19 Nov
Spinner
Spinner